นิปปอนเพนต์ จัดฝึกอบรม "Nippon momento นวัตกรรมสีสร้างลวดลาย"

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรม "Nippon momento นวัตกรรมสีสร้างลวดลาย" วันที่ 8-9 ก.ค.57 ให้กับช่างสี ในงานประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสีสร้างลวดลาย Nippon momento โดยผู้เชี่ยวชาญจากนิปปอนเพนต์ และมีการทดลองทาสีจริงก่อนการใช้งานอีกด้วย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ http://www.nippondeco.com/momento/