AirCare Activities

AirCare Activities

นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วม บูรณะพระนอน ณ วัดสุขุมาราม จังหวัดพิจิตร โดย ทางบริษัทได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เทคนิควางระบบสีให้ กับนิปปอนรุ่น โกลด์เพนต์ หลายๆคนอาจสงสัยว่า ฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศมา จากไหน สารพิษชนิดนี้ระเหยมาจากกาวเชื่อมไม้และ เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดต่างๆ ซึ่งสารชนิดนี้มีผลกระทบต่อ ร่างกายโดยตรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ช่วงเริ่มต้น อาจมีอาการระคายคอ คัดจมูก หรือผื่นแดง คล้าย ภูมิแพ้ แต่เมื่อสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมาก โดยเรา ไม่รู้ตัว อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้เพราะอาการเริ่มต้นดู คล้ายกับการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น หวัด เจ็บคอ หรือ ภูมิแพ้ ทำให้หลายๆคนมองข้ามสาเหตุที่มองไม่เห็น อย่างฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ