ปัญหาสีบ้านโดยทั่วไปมีอะไรบ้างและจะต้องแก้ไขอย่างไร?

ANSWER

A:
ปัญหาสี : สีด่าง สีซีดจาง สีเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง
ลักษณะ สีที่เคลือบไว้เกิดการซีดจางลง โดยจะซีดจางลงจนเกือบเป็นเฉดสีขาว เมื่อใช้มือลูบดู จะพบว่า สีกลายเป็นฝุ่นสีขาวติดมือ สาเหตุเกิดจากพื้นผิวมีความชื้นสูงจากการที่ผนังมีรอยแตกร้าวรอยแตกลายงา น้ำสามารถซึมเข้าได้ อาจจะเกิดจากการทิ้งปูนไม่แห้งพอหรือมีน้ำซึมเข้าสู่ผนังในภายหลังจากทาสี หรือเกิดจากสีเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานการแก้ไข

 

วิธีการแก้ไข

1. ขัดล้างทำความสะอาดสีเก่าที่เกิดการเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผงออกให้หมด โดยล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปรงขนพลาสติก หรือฉีดล้างด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (water jet)หากบริเวณนั้นไม่สามารถฉีดน้ำได้ เช่นมีสายไฟพาด ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดก็ได้และทิ้งให้แห้งสนิท
2. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวและรอยแตกลายงา ด้วยวัสดุโป้วที่มีคุณภาพสำหรับงานภายนอก เช่น Nippon Wall Patty
3. ต้องป้องกันจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำเข้าสู่ผนัง
4. เคลือบสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว เช่น Nippon Excel Primer
5. เคลือบสีทับหน้า เลือกสีคุณภาพมาตรฐานหรือพรีเมี่ยมเช่น นิปปอน 3 in 1 หรือ นิปปอน ColourShield Plus Solareflect


ปัญหาสี : การเกิดขี้เกลือบนฟิล์มสี
ลักษณะสีที่เคลือบไว้แล้วมีคราบเกลือสีขาวเกิดขึ้นบนพื้นผิว บางครั้งอาจมีลักษณะเป็นคราบสีขาวไหลเป็นทาง โดยมักจะออกมาตามบริเวณรอยแตกของผนังหรือรอยยาแนว ซึ่งคราบสีขาวที่มีลักษณะเป็นผลึกนี้เรียกว่า ขี้เกลือ คราบเกลือ หรือ
เอฟฟลอเรสเซ้นท์

สาเหตุของคราบเกลือเกิดจากพื้นผิวมีน้ำหรือความชื้นสูง เช่น

- พื้นผิวก่อนเคลือบสีมีความชื้นสูง หรือการทิ้งปูนฉาบไม่แห้งสนิท หรือน้ำไม่มีทางระเหยออก
- น้ำซึมจากอีกด้านของผนัง เช่น ห้องใต้ดิน ผนังอีกด้านมีน้ำซึมตลอด ซึ่งพื้นผิวที่มีน้ำหรือความชื้นสูง จะละลายสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ และไหลซึมออกมาโดยอาจจะไหลออกมาตามรอยแตกร้าวของผนัง เมื่อแห้งตัวจะเกิดเป็นคราบผลึกสีขาว ซึ่งคราบขี้เกลือจะเกิดมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณของน้ำที่ไหลซึมออกมา และ
สารเคมีที่อยู่ในปูน

การแก้ไข

1. ต้องป้องกันจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำเข้าสู่ผนังก่อน
2. ขัดล้างทำความสะอาดคราบขี้เกลือออก โดยใช้สารละลายกรดอ่อนๆ เช็ดที่คราบขี้เกลือ จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด และขัดด้วยแปรงขนพลาสติก หรือฉีดล้างด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (water jet) และทิ้งให้แห้งสนิท ซึ่งหลังจากที่ป้องกันจุดรั่วซึมแล้ว หากความชื้นในผนังยังสูงอยู่จะมีผลทำให้สีที่ทาทับเกิดการพองหรือหลุดล่อนได้ อาจจะเจาะรูผนังเพื่อช่วยให้น้ำระเหยดีขึ้น หรือใช้ความร้อนเช่น ใช้ไฟสปอร์ทไลท์ส่อง เป็นต้น
3. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวและรอยแตกลายงาด้วยวัสดุโป้วที่มีคุณภาพ เช่น Nippon Wall Patty
4. เคลือบสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว เช่น Nippon Excel Primer หรือ Nippon Extra-V Primer
5. เคลือบสีทับหน้าที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติป้องกันด่างคราบขาว เช่น Nippon Extra-V 

ปัญหาสี : สีพอง
ลักษณะสีที่เคลือบบนพื้นผิวสูญเสียการยึดเกาะและยกตัวขึ้นจากพื้นผิว เช่นเกิดจากน้ำท่วมขังหรือพื้นผิวฉาบไม่ดีทำให้มี Slope ไม่ระบายน้ำและความชื้น จึงเห็นเป็นลักษณะฟิล์มสีบวมพองขึ้นมา

สาเหตุ เช่น มีความชื้นหรือน้ำรั่วซึมจากดาดฟ้า ชายคาหรือโครงสร้าง เช่น สันบนของผนังไม่เคลือบสี, ผนังมีรอยแตก

- มีความชื้นหรือน้ำรั่วซึมจากระบบท่อน้ำหรือช่องเดินท่อน้ำ
- มีความชื้นซึมขึ้นมาจากพื้นดิน

การแก้ไข

1. ในกรณีที่ปัญหาสีพองมีสาเหตุจากน้ำหรือความชื้นรั่วซึมเช่น ขอบบนของกำแพงไม่ทาสี, มีรอยแตกร้าว, สีที่ทาไม่กันน้ำซึม, มีน้ำขัง, ปรับSLOPE ไม่ดี, ท่อน้ำที่ฝังอยู่ในผนังรั่วซึม ให้แก้ไขที่สาเหตุของน้ำรั่วซึมก่อน เช่น ซ่อมแซมรอยแตกร้าว, การทาสีกันซึมที่ขอบกำแพง, การปรับSLOPE เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม, ซ่อมท่อน้ำที่รั่วซึม
2. จากนั้นขูดลอกสีเก่าที่เกิดปัญหาบวมพองออกให้หมดและทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท
3. เคลือบสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว ในกรณีน้ำท่วมขังหรือความชื้นมาก แนะนำให้ใช้ Nippon Flexiseal สีรองพื้นป้งอกันความชื้นและน้ำท่วม
4. เคลือบสีทับหน้า แนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยสีพรีเมี่ยม เช่น Nippon 3 in 1 หรือนิปปอนคัลเลอร์ชิลด์พลัว โซล่าร์รีเฟลค