สีทาบ้านนิปปอนเพนต์มีจุดเด่น และคุณสมบัติที่พิเศษอย่างไรบ้าง?

ANSWER

A: สีทาอาคารนิปปอนเพนต์แบ่งตามการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทระบบสีสำหรับทาบ้าน, อาคารที่อยู่อาศัยหรือสำหรับงานพื้นผิวที่สามารถทำได้ด้วยช่างทาสีหรือเจ้าของบ้านเองอย่างสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก (Website: Products => Home/DIY (Do It Yourself) มีสีทาผนังปูน, สีสำหรับงานเหล็ก สีสำหรับงานไม้, สีสเปรย์เอนกประสงค์ 2. ประเภทสีสำหรับงานสถาปัตยกรรม (Architectural) เช่น อาคารขนาดใหญ่, คอนโดมิเนียม, ระบบสีทาโรงงาน, ระบบสีสำหรับสะพาน, ระบบสีงานอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบสีสำหรับงานสถาปัตยกรรมต้องอาศัยทีมเทคนิคที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการใช้สีที่พื้นผิวมีความพิเศษเฉพาะ และประเภทสุดท้าย สีเฉพาะงานพิเศษเช่นสีสร้างลวดลายหรือสีทองสำหรับองค์พระ