ถ้าต้องการจะทราบว่าต้องใช้สีเท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่? ควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

ANSWER

A: ในการทาสีบ้านหรืออาคาร มีหลักการคำนวณพื้นที่การทาสีแบบง่ายๆ ได้ดังนี้ สมมุติว่าท่านต้องการทาสีห้องนอน ขนาดกว้างxยาวxสูง = 4x5x2.5 ต้องการทาทั้งห้อง จะสามารถคำนวณได้ว่ามีผนังทั้งหมด 4 ด้านบวกกับฝ้าเพดาน จะได้

ผนังด้านที่ 1 = กว้างxสูง = 4x2.5 =10 ตารางเมตร ลบด้วยขนาดประตู ขนาด 200 ซม.x 90 ซม.
= 10 – 1.8 = 8.2 ตารางเมตร 

ผนังด้านที่ 2 = กว้างxสูง = 5x2.5 = 12.5 ตารางเมตร ลบด้วยขนาดหน้าต่าง 120 ซม.x 80 ซม. จำนวนหน้าต่าง 2 บาน = 12.5 – 1.92 = 10.58 ตารางเมตร