มีหลักเกณฑ์ในการเลือกเฉดสีอย่างไร มีเคล็ดลับอะไรที่สามารถจะนำมาใช้เลือกเฉดสีให้เข้ากับบ้านได้บ้าง?

ANSWER

A: สีทาอาคารนิปปอนเพนต์ มีทีมออกแบบเฉดสี Colour Design Center (CDC) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนจากประเทศญี่ปุ่นและสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ออกแบบเฉดสีให้กับโครงการชั้นนำกว่า 200 โครงการในรอบปี หากท่านมีความประสงค์จะให้ทีมงานช่วยเหลือเพื่อออกแบบเฉดสีตามทฤษฎีสีเพื่อการอนุรักษ์และความผสมผสานอย่างลงตัวจากประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อทีม CDC ได้โดยตรงตามที่อยู่ของบริษัทในหน้า Contact Us ของ website