ระบบสีที่ถูกต้องคืออะไร และการเลือกใช้ระบบสีที่ถูกต้องส่งผลดีอะไรบ้าง?

ANSWER

A: ระบบสีที่ถูกต้อง ประกอบด้วยการเตรียมพื้นผิวที่ถูกต้อง ทารองพื้นที่เหมาะกับสภาพพื้นผิวเช่นปูน ซีเมนส์ ไม้หรือเหล็ก และทับหน้าด้วยสีทับหน้าคุณภาพดี ซึ่งสามารถเจาะจงคุณสมบัติแต่ละประเภทได้