จะเริ่มต้นเลือกสีทาบ้าน/อาคารอย่างไรดี และควรเข้าไปดูส่วนไหนของ website เพื่อหาคำแนะนำ?

ANSWER

A: บ้านเก่าและบ้านใหม่มีระบบการทาสีที่แตกต่างกันเล็กน้อย หากเป็นบ้านใหม่ ไม่มีสีเก่าอยู่บนผนัง อันดับแรก ให้เริ่มจากพิจารณาว่าอยากทาสีบ้านหรืออาคารในส่วนใดบ้าง ตัวอย่างเช่น ทาผนังด้านนอก, ทาห้องครัว, ทาห้องนอนหรือโรงรถ จากนั้นให้วัดหรือประมาณการพื้นที่ที่จะต้องทาสี (สามารถดูการประมาณค่าใช้จ่ายในการทาสีได้ที่ข้อ 4) เมื่อได้พื้นที่การทาสีคร่าวๆ แล้ว จากนั้นพิจารณาว่าส่วนใดเป็นพื้นผิวแบบปูน ส่วนใดเป็นพื้นผิวแบบไม้ ส่วนใดเป็นเหล็ก เพราะในแต่ละส่วนจะเลือกใช้สีไม่เหมือนกัน จากนั้นให้ลำดับความสำคัญของแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างเช่น ห้องนอนมีห้องเด็กเล็กจึงต้องใช้สีที่ปลอดภัยและไม่มีกลิ่นฉุน พื้นที่บริเวณรั้วใกล้กับแหล่งน้ำหรือต้องรดน้ำต้นไม้ ควรเลือกใช้สีประเภททนด่าง ผนังด้านนอกบ้าน/อาคารต้องโดนสภาวะ ต้องเลือกใช้สีที่ทนแดด ทนฝน ภายในห้องครัวต้องเป็นสีที่ทนต่อการเช็ดได้เพราะเวลาทำครัวอาจเกิดความสกปรกบนผนังครัว จากนั้นให้เข้าไปเลือกดูคุณสมบัติของสีแต่ละประเภทใน website หัวข้อ Products จะพบหัวข้อ Home/DIY และเลือกดูในประเภทสีทาอาคาร สีงานเหล็ก สีงานไม้หรือสีเสปรย์ เลือกสีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการ หากเป็นกรณีบ้าน/อาคารเก่า ระบบสีควรเพิ่มการเตรียมพื้นผิวเรื่องการขัดสี ทารองพื้นสำหรับปูนเก่า เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สีจากหัวข้อ Products ได้แล้ว ควรเข้าไปในส่วนหัวข้อ Colour Choice เลือกเฉดสีที่ถูกใจ (เฉดสีอาจปรับเปลี่ยนจากเฉดสีที่ท่านเลือกหน้าจอคอมพิวเตอร์เล็กน้อย) จากนั้นสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย