คุณสมบัติสีใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างสีทาภายนอกและสีทาภายใน

ANSWER

A: สีทาอาคารคุณภาพนิปปอนเพนต์ ขอแนะนำแคตตาล็อกสีทาภายนอกและสีทาภายในที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน สามารถเลือกเฉดสีได้ใน website จากหัวข้อ Colour Choice เนื่องจากผนังพื้นผิวใช้งานของสีภายนอกและสีภายในมีความแตกต่างกัน สีทาภายนอก จะมีเฉดสีทึ่คัดสรรเพื่อความทนทานของเฉดสี เพื่อทนต่อสภาวะอากาศต่างๆ ฝนตก แดดแรงหรือคราบน้ำไหลจากฝนหยุดตก คุณสมบัติของสีทาอาคารภายนอกจึงจะทนสภาวะได้ดีกว่าและยึดเกาะแน่น ส่วนนวัตกรรมสีทาภายในจะมุ่งเน้นการอยู่อาศัยภายในบ้าน เฉดสี จะสดใสให้ความสดชื่นมากกว่า และคุณสมบัติสีทาภายในส่วนใหญ่จะเน้นผู้อยู่อาศัยในเรื่องสุขภาพและสไตล์การใช้ชีวิตมากกว่า เช่น สี Nippon HealthCare สีสุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพ จะสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ถึง 32 สายพันธ์ หรือสีทาภายใน AirCare ที่สามารดดูดซับสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ได้ ไม่มีสารระเหยเป็นพิษ Zero-VOC และสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีเมื่อสีแห้งสนิท