“ศาลา สลิด” และ “ดอทส์ บัส” ผลงานเด็กรุ่นใหม่แชร์แนวคิดการออกแบบเพื่อชุมชนน่าอยู่ในอนาคต

สองเยาวชนไทยจากรั้วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้าแชมป์นักออกแบบรุ่นใหม่จากเวทีการประกวด “นิปปอนเพนต์ไทยแลนด์ ยัง ดีไซเนอร์อวอร์ด ครั้งที่ 5 (Nippon Paint Thailand Young Designer Awards 2015)” ภายใต้คอนเซ็ปต์“ดีไซน์ วิท ฮาร์ท (Design with Heart)” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

งานนี้น้องๆ ร่วมโชว์ไอเดียการสร้างสรรค์พื้นที่และสภาพแวดล้อมในอนาคตให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในระดับส่วนรวม ไม่เพียงคำนึงถึงแค่เรื่องความสวยงาม แต่ยังเน้นการอยู่ร่วมกันของคนทุกกลุ่มในชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ผ่านผลงานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน จนโดนใจคณะกรรมคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเอเชียในเดือนมีนาคม ปี 2559 ต่อไป

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากกว่าทุกปี  ถึง 698 ผลงานจาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย แบ่งเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรม (Architecture) จำนวน 526 ผลงาน และผลงานด้านการตกแต่งภายใน (Interior Design) จำนวน 172 ผลงาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นแสดงให้เห็นว่านักออกแบบรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเรื่องรายละเอียด คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และการเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น นอกเหนือจากการออกแบบเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับโจทย์ที่ตั้งไว้ในปีนี้ว่า “ดีไซน์ วิท ฮาร์ท (Design with Heart)” นอกจากนี้ยังมีอีกหลายผลงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับสภาพแวดล้อมและชุมชนในปัจจุบันด้วย”

นายธณัฐพงษ์ ใหม่ปิยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เจ้าของแชมป์ประเภทการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (Architecture) กล่าวว่า “สำหรับผลงาน Sala-Salid (ศาลา สลิด) เกิดจากแนวคิดความต้องการทานปลาสลิดแต่หาทานยาก ทั้งที่มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ อ.บางบ่อ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายปลาสลิดแท้ๆ จึงนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาเป็นไอเดียที่ต้องการสร้างศูนย์กลางของชุมชนให้เป็นพื้นที่จำหน่ายปลาสลิด พื้นที่ให้ความรู้เรื่องปลาสลิด และเป็นพื้นที่ส่วนกลางของคนในชุมชนให้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งโครงการ พบว่าชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่ทำอาชีพจำหน่ายปลาสลิดที่บริเวณบ้านของตัวเองไม่ชอบออกไปไหนเพราะต้องเฝ้าปลาที่ตากไว้ทำให้การสื่อสารในชุมชนลดน้อยลง อีกทั้งลูกหลานในชุมชนต้องออกไปหางานทำในต่างพื้นที่ น้อยนักที่จะสืบสานวิชาชีพในการทำปลาสลิดให้คงอยู่ต่อไป 


ดังนั้นจึงต้องการพัฒนาโครงการศาลา สลิด ให้เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน เลือกวัดเป็นที่ตั้งโครงการเพราะเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและเน้นการออกแบบที่ตอบโจทย์การเป็นศูนย์กลางเรื่องปลาสลิด ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปถึงการจำหน่าย ด้วยการออกแบบพื้นที่หลังคาเป็นที่ตากปลา ติดกระจกใสกั้นระหว่างหลังคากับตัวอาคาร เพื่อป้องกันเรื่องกลิ่น สร้างพื้นที่ใต้ดินออกแบบเป็นพื้นที่ทำงานของชาวบ้านและเป็นพื้นที่นิทรรศการให้ความรู้เรื่องปลาสลิดและออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับให้ชาวบ้านนำของมาจำหน่าย สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน สำหรับจุดเด่นของผลงานที่ทำให้คว้าชัยชนะมาครองนั้น คิดว่าเป็นเพราะผลงานดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม และสร้างอาชีพที่มีอยู่นี้ให้คงอยู่ต่อไปจากการสร้างความอยากกลับมาทำงานให้กับรุ่นลูกหลาน”

Sala-Salid (ศาลา สลิด) ศูนย์กลางของชุมชนให้เป็นพื้นที่จำหน่ายปลาสลิด


ส่วนนายสถาพร อ่อนทองอิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของแชมป์ประเภทการตกแต่งภายใน (Interior Design) เล่าว่า“สำหรับผลงานที่มีชื่อว่า Dots Bus (ดอทส์ บัส) เป็นโมเดลพื้นที่การทำงาน Co-working Space แบบใหม่ ที่นำรถเมล์เก่ามาปรับแต่งภายในโดยดัดแปลงจากโครงสร้างเดิม พร้อมทั้งลดระดับพื้นให้สะดวกต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กตามหลัก Universal Design สาเหตุที่เลือกการออกแบบรถเมล์เพราะปัจจุบันไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปนิยมทำงานนอกสถานที่ เพื่อให้ได้ไอเดียใหม่ ประกอบกับการจราจรที่ติดขัดทำให้คนเสียเวลาไปกับการเดินทางโดยเปล่าประโยชน์และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้รถเมล์หันมาปรับปรุงฟังก์ชั่นการใช้งานเช่นนี้ให้มากขึ้น

Dots Bus (ดอทส์ บัส) เป็นโมเดลพื้นที่การทำงาน Co-working Space แบบใหม่

 

สำหรับจุดเด่นของผลงาน คือ Co-working Space เคลื่อนที่ดังกล่าว สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงวัย เป็นงานดีไซน์ที่ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำงานนอกสถานที่เพราะทำให้ได้พบปะเพื่อนๆ ในสายอาชีพต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
และสิ่งที่ต้องการฝากถึงน้องๆ ที่กำลังจะส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันว่าควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่ อย่าสร้างกรอบขึ้นมากั้นความคิดสร้างสรรค์ และหากต้องการศึกษาผลงานของนักออกแบบต่างประเทศ ควรศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของงานออกแบบชิ้นนั้นอย่างแท้จริง”

ด้านนายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติจากกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินปีนี้ กล่าวว่า “ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ผลงาน มีความสมบูรณ์มาก สำหรับผลงานด้านสถาปัตยกรรม เป็นผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เป็นงานที่แสดงออกถึงสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมแบบไทยได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผลงานยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกันของชุมชน สร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจในชุมชน สำหรับผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน สร้างผลงงานที่ทำให้คนสามารถทำงานได้ในทุกที่ทุกเวลาทุกสภาพการณ์ สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี 
และอยากจะฝากน้องๆ ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไป สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ ศึกษาเรื่องโจทย์ให้ชัดเจน เพราะโจทย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ต่อมาเป็นเรื่องของ Universal Design ที่ผลงานทุกชิ้นต้องคำนึงถึง และสุดท้ายคือเรื่องชุมชน หรือคอมมูนิตี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อการเป็นอยู่”

นายพจน์ สุยะสินธุ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท REP Consultant คณะกรรมการตัดสินปีนี้ กล่าวว่า“สำหรับผลงานที่ชนะเลิศ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเล็งเห็นว่า สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นโครงสร้างจริงได้ ตอบโจทย์ตามคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ทางคณะกรรมได้แนะนำให้ผลงานที่ชนะเลิศทั้งสองชิ้น กลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมในปรับจุดเด่นของผลงานให้ชัดเจนขึ้น เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเข้าแข่งขันระดับเอเชียต่อไป 

ส่วนน้องๆ ที่ต้องการจะส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป ควรจะเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และหาความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องของ Regulation หรือข้อบัญญัติทางกฎหมาย และ Code หรือ ข้อกำหนดทางวิชาชีพ เพื่อให้ผลงานออกมาอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง สามารถนำไปประยุกต์สร้างเป็นผลงานได้จริง ” มาร่วมเป็นกำลังใจให้ผลงานเยาวชนไทยคว้าชัย ในการแข่งขันระดับเอเชีย ร่วมกับเยาวชนจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, จีน, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, บังคลาเทศ, ศรีลังกา และปาปัวนิวกินี ในเดือนมีนาคม 2559

Nippon Paint Thailand Young Designer Award 2015 ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ได้รับการตอบรับจากนิสิตนักศึกษากันอย่างมากมาย

จบไปแล้วกับช่วงเวลารับสมัครสำหรับ นิปปอนเพนต์ ไทยแลนด์ ยังดีไซเนอร์ อวอร์ด (Nippon Paint Thailand Young Designer Award)”   ที่ทำเอาหัวเรือใหญ่แห่งนิปปอนเพนต์เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) “นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์” ดีใจถึงกับยิ้มไม่หยุดเพราะได้รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันอย่างมากมาย ขณะเดียวกันยังได้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยให้เกียรติเป็นผู้ตัดสินผลงานกว่า   8 ท่าน ไม่ว่าจะเป็นสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ จากกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, คุณ กันทิมา ชลายนเดชะตัวแทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA), ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, ศิริทิพย์ หาญทวีวงศา ผู้ก่อตั้งบริษัท GreenDwell, ผศ. เจตกำจร พรหมโยธีนายกสภาสถาปนิก, พจน์ สุยะสินธุ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท REP Consultant, บุญมา ยงประกิจผู้อำนวยการอาวุโส จากบริษัทดี ไอ ดีไซนส์ จำกัดรวมถึง คุณณวัฒน์ ทองสว่าง ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการออกแบบ จากบริษัท คอนทัวร์ จำกัด

ประกาศผลผู้ที่เข้ารอบ วันที่ 11 พฤศจิกายน และรอบสุดท้าย วันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ อดใจรออีกนิด แต่บอกได้คำเดียวว่า ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศจะต้องสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอน

นิปปอนเพนต์คว้ารางวัล Thailand Green Label Award

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดนำโดยนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไปเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “Thailand Green Label Award” ประเภทผลิตภัณฑ์สีเพื่อการก่อสร้าง*จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Read More

นิปปอนเพนต์คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรผู้นำเทคโนโลยีสีในเอเชีย

รางวัลIAIR® Global Excellence Award สะท้อนภาพลักษณ์ของนิปปอนเพนต์

ถึงความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี

คำบรรยายภาพ:  มร. กูอิโดะ กิออมมิ (ซ้าย) ประธานบริหารงานกลุ่ม IAIR®มอบรางวัลให้กับ            นิปปอนเพนต์ โดยมี มร. โจว ลัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์(ฮ่องกง) เป็นผู้แทนรับมอบ

นิปปอนเพนต์คว้ารางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความเป็นผู้นำเทคโนโลยีสีแห่งเอเชีย จากIAIR®ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการจัดอันดับและมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืนรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของนิปปอนเพนต์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของระบบนิเวศน์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสี เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมมีความ

นิปปอนเพนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มบริษัทสี หมวดความเป็นผู้นำเทคโนโลยีสีระดับเอเชีย โดยรางวัลจาก IAIR®นี้ เป็นผลจากการพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความยั่งยืนทางธุรกิจโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากทั้งคณะกรรมการเชิงวิทยาศาสตร์ของสถาบันIAIR® และIAIREVIEW.orgพร้อมด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ และสื่อมวลชนสายการเงิน จากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

มร. วี ซิว คิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท NIPSEA กล่าวว่า “ในฐานะที่นิปปอนเพนต์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย เราจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอนวัตกรรมสีที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและในอนาคตของผู้บริโภคชาวเอเชียได้อย่างตรงจุดเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นิปปอนเพนต์ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลด้านความเป็นผู้นำเทคโนโลยีสีในครั้งนี้”

ด้าน นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ผู้จัดการทั่วไป บริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ผู้บริหารและพนักงานของ นิปปอนเพนต์ประเทศไทย รู้สึกยินดีและภูมิใจมากกับรางวัลดังกล่าวที่เราได้รับ เพราะที่ผ่านมา นิปปอนเพนต์ ในแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทย  มีนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกันทั้งทั่วทั้งภูมิภาค สำหรับ นิปปอนเพนต์ ในประเทศไทย เราดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด‘การเติบโตสีเขียว’ (Green Growth)  ที่มุ่งเน้นความชำนาญเฉพาะด้าน และมีความเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งธุรกิจและสังคม  นอกเหนือจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีที่เรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุมที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วย” 

จากการตัดสินของ IAIR®นิปปอนเพนต์ได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากการยกระดับอย่างต่อเนื่องด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างสรรค์สีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงมุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่เสมอ

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
คุณธัญลักษณ์ สุภาสูรย์ หรือ คุณอนวัช ลิมป์ชิณพงษ์  โทร 02-462-5299 ต่อ 161 หรือ 167
ฮิลล์แอนด์นอลตัน สแตรทีจีส์ ประเทศไทย
คุณชฎาจิตต์พลทรัพย์พาณิชย์ หรือคุณศุภลักษณ์ภูวนกุลชัยโทร 02-627-3501 ต่อ 215หรือ218