นิปปอนเพนต์ อีเอ4 ฟินิช ทนทานต่อกรด, ด่างและสารเคมี เหมาะกับงานในร่ม (ในโรงงาน, อู่รถยนต์)

Nippon Paint EA-4 Finish
นิปปอนเพนต์ อีเอ4 ฟินิช
ทนทานต่อกรด, ด่างและสารเคมี เหมาะกับงานในร่ม (ในโรงงาน, อู่รถยนต์)

เป็นสีอีพ็อกซี ที่แห้งด้วยการทำปฏิกิริยากับสารเร่งแข็งประเภทเอมีน-แอดดัค เหมาะสำหรับเคลือบบนพื้นผิวซีเมนต์หรือเหล็ก ที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมี น้ำมัน และการเสียดสี ทั้งในสภาพที่ต้องแช่อยู่ในน้ำหรือไม่ก็ตาม เมื่อทำการเคลือบสีบนพื้นผิวเหล็ก ต้องทำการเคลือบสีรองพื้นที่เหมาะตามที่แนะนำ และเมื่อทำการเคลือบสีบนพื้นผิวคอนกรีต จะต้องทำการเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการกัดด้วยสารละลายเจือจางตามคำแนะนำ ทั้งนี้ยังให้คุณสมบัติในการกันลื่นอีกด้วย 
เหมาะสำหรับ  พื้นผิวคอนกรีต และ พื้นผิวเหล็ก
คุณสมบัติพิเศษ 
- สามารถเคลือบสีได้บนพื้นผิวหลายประเภท และมีการยึดเกาะกับพื้นผิวที่ดีเยี่ยม เมื่อเคลือบด้วยสีรองพื้นที่ถูกต้อง
- ฟิล์มสีมีความทนทานต่อสารเคมี น้ำมัน และสารละลายดีเยี่ยม 
- ฟิล์มสีมีความเงาสูง สวยงาม 
- ฟิล์มสีมีความแข็งแรง ทนทานต่อการขูดขีด และความเสียหายเชิงกล 
ลักษณะฟิล์มสี        ความเงาสูง 
สีที่ปรากฎ              ตามคัลเลอร์การ์ด
ความหนาของฟิล์มสีที่แนะนำ    50-80 ไมโครเมตร ฟิล์มสีเมื่อแห้ง 100-160 ไมโครเมตร ฟิล์มสีขณะเปียก
ค่าการกลบพื้นผิว (ทางทฤษฎี)  10.2 ตร.ม.ต่อ ลิตร (ที่ความหนาเมื่อแห้ง 50 ไมโครเมตร)
                                               6.4 ตร.ม.ต่อ ลิตร (ที่ความหนาเมื่อแห้ง 80 ไมโครเมตร)   
ค่าการกลบพื้นผิว (ทางปฎิบัติ)   8.2 ตร.ม.ต่อ ลิตร (ที่ความหนาเมื่อแห้ง 50 ไมโครเมตร)   
                                              5.1 ตร.ม.ต่อ ลิตร (ที่ความหนาเมื่อแห้ง 80 ไมโครเมตร)   
จำนวนเที่ยว             1 - 3 เที่ยว
วิธีการเคลือบสี          เครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย์, เครื่องพ่นแบบคอมเพรส แอร์ สเปรย์, ลูกกลิ้ง หรือแปรงทาสี
ตัวทำละลาย              ไฮ-ทินเนอร์ # 07 หรือ เอสเอ 65 ทินเนอร์
การเจือจางสี             ไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์ หรือผสมทินเนอร์ไม่เกิน 5% เมื่อเคลือบสีด้วยเครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย์  
                                ผสมทินเนอร์  5-10 % เมื่อทำการเคลือบสีด้วยลูกกลิ้ง หรือแปรงทาสี
                                ผสมทินเนอร์  40-50% เมื่อทำการเคลือบสีด้วยเครื่องพ่นแบบคอมเพรส แอร์ สเปรย์
สัดส่วนการผสมสี       ผสมสี 4 ส่วนกับตัวเร่งแข็ง 1 ส่วนโดยปริมาตร ต้องกวนสีและตัวเร่งแข็งให้เข้ากันอย่างดีก่อนใช้งาน
การแห้งตัวที่ 30 oC    แห้งสัมผัสได้   20 นาที แห้งแข็ง         1   ชั่วโมง
                                แห้งทาทับได้  อย่างน้อย 2 ชั่วโมง      
ขนาดบรรจุมาตรฐาน   1 ลิตร (เนื้อสี 0.8 ลิตร และตัวเร่งแข็ง 0.2 ลิตร) 
                                 5 ลิตร (เนื้อสี 4.0 ลิตร และตัวเร่งแข็ง 1.0 ลิตร)
                                20 ลิตร (เนื้อสี 16.0 ลิตร และตัวเร่งแข็ง 4.0 ลิตร)
การแห้งอย่างสมบูรณ์ที่ 30 oC    7   วัน
หมายเหตุ                   ข้อมูลต่างๆ  เกิดจากการทดสอบในห้องปฎิบัติการและประสบการณ์ในการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมสภาวะต่างๆในทุกขั้นตอนของการปฎิบัติงานได้ ดังนั้นจึงทำได้เพียงประกันคุณภาพที่ตัวผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯเท่านั้น