นิปปอนเพนต์ จูเนียร์99 ซิลลิ่งเพนต์ ทาฝ้าเพดาน ด้านพิเศษ ไร้รอยต่อ ลดแสงสะท้อน

สีสำหรับทาฝ้า
นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 ซีลลิ่งเพนต์
NIPPON PAINT Junior 99 Celling Paint
ทาง่าย ไร้รอยต่อ ลดแสงสะท้อน 

สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาฝ้าเพดาน ชนิดด้านพิเศษ นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 ซีลลิ่งเพนต์ นวัตกรรมสีทาฝ้าเพดาน เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาของงานทาฝ้าเพดาน เนื้อสีละเอียดเรียบเนียน ลดรอยต่อและลูกคลื่นของฝ้าเพดาน ลดการสะท้อนแสงในห้องเนื้อสีมาก เพิ่มประสิทธิภาพในการกลบพื้นผิว ภายได้ทั้งภายในและภายนอก

ปริมาณการใช้สี
ขนาด 1 แกลลอน (ต่อ 2 เที่ยว) ทาได้พื้นที่ 15-17.5 ตร.ม.
ขนาด 5 แกลลอน (ต่อ 2 เที่ยว) ทาได้พื้นที่ 75-87.5 ตร.ม.

Junior 99 Ceiling paint
่Junior 99 Ceiling paint