สีสเปรย์ไพแลค 1000 สำหรับพ่นรถมอเตอร์ไซด์

Pylac 1000

ไพแลค 1000
PYLAC 1000
สีสเปรย์พ่นรถมอเตอร์ไซด์แท้ จากนิปปอนเพนต์

สีสเปรย์ไพแลค 1000 เป็นสีที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้งานพ่นและงานซ่อมแซมรถจักรยานยนต์จักรยานเป็นพิเศษ มีสีที่เหมาะสมสำหรับรุ่นรถจักรยานยนต์/จักรยานของท่านโดยเฉพาะใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด สวยงาม และคงทนถาวร