จูเนียร์ 99 ไพรเมอร์ (เรด ออกไซด์ และ เกรย์ ไพรเมอร์)

Add to Favorite Add to wishlist
สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม ผสมผงสีกันสนิมพิเศษ แห้งเร็ว ทาเรียบ ยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี เนื้อสีมากไม่ตกตะกอน เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้และโลหะทั่วไป เช่น โครงเหล็ก เหล็กดัด หรือเครื่องจักร
 

Additional Information

Application Data

เกรด สีประเภทอัลขีด
ฟิล์มสี ด้าน (สีน้ำตาลแดง/สีเทา)
พื้นที่การทา 8 - 10 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว
คุณสมบัติ
 • กันสนิมได้ดี
 • แห้งเร็ว
 • ทาเรียบ
 • ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน
 • เนื้อสีมาก
฿1,000

Availability: Out of stock

 

Additional Information

Application Data

เกรด สีประเภทอัลขีด
ฟิล์มสี ด้าน (สีน้ำตาลแดง/สีเทา)
พื้นที่การทา 8 - 10 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว
คุณสมบัติ
 • กันสนิมได้ดี
 • แห้งเร็ว
 • ทาเรียบ
 • ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน
 • เนื้อสีมาก
  • Cotton Bud
   OW 1018 P
  • Whispering White
   OW 1001 P
  • Light Wings
   OW 1005 P
  • Pink Cloud
   OW 1037 P
  • Restful
   OW 1042 P
  • Light Laurels
   OW 1043 P
  • Josette
   OW 1044 P
  • Soft Marion
   OW 1045 P
  • Soft Creek
   OW 1062 P
  • Soft Tendrils
   OW 1055 P
  • Fondness
   OW 1054 P
  • Blue Swirl
   OW 1068 P
  • Green Pass
   OW 1073 P
  • Slight Wift
   OW 1069 P
  • Reticent White
   OW 1083 P
  • Gray Drops
   OW 1087 P
  • Flickering Pink
   R 1320 P
  • Good Fortune
   R 1307 P
  • Blusher
   R 1292 P
  • Girlish Giggle
   R 1264 P
  • Soft Cushion
   YO 1223 P
  • Pink Balloon
   R 1326 P
  • Pink Berret
   R 1311 P
  • Sweethearts
   R 1293 P
  • Sweet Marionette
   R 1279 P
  • Pink Stockings
   R 1270 P
  • Orange Macaron
   YO 1227 T
  • Adrenaline Rush
   R 1315 T
  • Cest' La Vie
   R 1308 P
  • Flower Girl
   R 1269 T
  • Bubbly Smile
   YO 1224 T
  • Glee
   R 1322 T
  • Crimson Tide
   R 1310 D
  • Exotic Bloom
   R 1296 D
  • Being Peach
   YO 1219 T
  • Sparkling Sequins
   R 1323 A
  • Latin Dance
   R 1309 A
  • Fast Car
   AC 2076 A
  • Diva
   R 1267 A
  • Talk of the Town
   AC 2070 A
  • Hot Shot
   AC 2069 A
  • Pure Addiction
   PB 1420 D
  • Orange Sparks
   YO 1218 D
  • Stardom
   R 1318 T
  • Angelique
   R 1290 T
  • Apricot Buds
   YO 1217 T
  • Pretty Box
   R 1321 P
  • Marjory Phlox
   R 1329 T
  • Baby Bud
   R 1349 P
  • Lovely Jewels
   YO 1216 P
  • Melon Halo
   YO 1221 P
  • Home Sweet Home
   R 1271 P
  • Lover's Hug
   R 1355 P
  • Sweet Peach
   YO 1215 P
  • Lantern Festival
   YO 1214 P
  • Yellow Bag
   YO 1136 P
  • Yellow Sails
   YO 1125 P
  • Green Treat
   BGG 1664 T
  • Sweet Kiwi
   BGG 1650 P
  • Nice Mint
   BGG 1598 P
  • Smooth Sailing
   BGG 1565 P
  • Lite Up
   PB 1544 P
  • Sugar Cane
   BGG 1679 D
  • Kiwi Smoothie
   BGG 1651 T
  • Elves Green
   BGG 1608 P
  • Greenacle
   BGG 1591 P
  • Winning Streak
   BGG 1566 P
  • Blue Signature
   PB 1531 P
  • Picking Green
   BGG 1647 T
  • Great Outdoors
   BGG 1567 P
  • Blue Rhythm
   PB 1528 P
  • Lime Time
   BGG 1673 A
  • Matcha Green
   BGG 1646 D
  • Classical Blue
   BGG 1581 D
  • Green Pastures
   BGG 1778 A
  • Blue Planet
   PB 1506 D
  • Lime Frappe
   BGG 1659 A
  • Out at Sea
   BGG 1569 D
  • Blue Flippers
   PB 1541 D
  • Apple Martini
   BGG 1661 T
  • Green Gauze
   BGG 1619 T
  • Mediterranean Seas
   BGG 1577 P
  • Green Gates
   BGG 1615 P
  • Blue Jive
   BGG 1573 P
  • Ryder Blue
   PB 1542 P
  • Memories
   PB 1517 P
  • Gustav Green
   BGG 1620 P
  • Blue Instinct
   BGG 1571 P
  • Bosco Blue
   PB 1524 P
  • Fairways
   BGG 1614 P
  • Sprizzle
   OW 1060 P
  • Lingering Blue
   PB 1523 P
  • Blue Crotchet
   PB 1516 P
  • September Rain
   PB 1487 P
  • Soulmate
   PB 1447 P
  • Forever Young
   PB 1405 P
  • Dreamy State
   N 1944 P
  • Expedition
   PB 1482 P
  • Light Alcove
   PB 1451 P
  • Rainmaker
   PB 1483 T
  • Pure Gift
   N 1928 P
  • Pewter Gray
   N 1978 P
  • Rare Talent
   N 1927 T
  • Repertoire
   PB 1441 T
  • Vivaville
   PB 1409 T
  • Wonder Land
   N 1945 T
  • Amazing Touch
   N 1924 D
  • Nigara Nights
   PB 1486 T
  • Harvest Dance
   PB 1443 D
  • Mushy Grapes
   N 1948 D
  • Serendipitous
   N 1926 D
  • Electrifying
   PB 1442 A
  • Making Music
   N 1946 A
  • Painted Faces
   N 1925 A
  • Silent Solace
   PB 1464 D
  • Painter's Attic
   PB 1429 D
  • Smoking Gray
   N 2045 T
  • Grape Gate
   PB 1490 T
  • Gala Glitter
   PB 1462 D
  • Razzle Dazzle
   PB 1427 T
  • Dormant Gray
   N 2043 T
  • Purple Times
   PB 1496 P
  • Twist of Fate
   PB 1465 T
  • Ophelia's Song
   PB 1430 P
  • King's Throne
   N 1910 P
  • Dinosaur Gray
   N 2042 P
  • Ash Purple
   PB 1494 P
  • Solitaire
   PB 1466 P
  • Dawn Glow
   PB 1412 P
  • Twirling Ribbon
   PB 1426 P
  • Tinted Glass
   N 1909 P
  • Steel Pot
   N 2047 P
  • Lighthearted
   PB 1460 P
  • Soft Melody
   PB 1439 P
  • Light Mink
   N 1908 P
  • Dusty Gray
   N 2033 P
  • Wispy Bits
   N 1859 P
  • Healing Touch
   N 1837 P
  • Light Mcintosh
   N 1860 P
  • Old Barn
   BGG 1713 P
  • Artist's Impression
   N 1864 T
  • Natural Essence
   N 1826 T
  • Handpainted
   N 1861 T
  • Danish Pattiserie
   N 1850 T
  • Concrete Kerb
   N 1833 D
  • Azuki Coffee
   N 1862 A
  • Shady Spot
   N 1834 D
  • Nature Walk
   N 1880 P
  • Chain Reaction
   N 1886 P
  • Gray Ashes
   N 2041 P
  • Leather Belt
   N 1881 T
  • Gray Rail
   N 2035 T
  • Timber Logs
   N 1855 A
  • Black Smoke
   N 2037 A
  • Golden Touch
   YO 1093 T
  • Autumn Lights
   YO 1213 P
  • Happy Day
   YO 1192 P
  • Yellow Ring
   YO 1126 T
  • Limerick
   BGG 1686 T
  • Bubblegum
   YO 1210 T
  • Good Fun
   YO 1164 D
  • Acid Lime
   BGG 1687 A
  • Tribal Art
   YO 1226 D
  • Jumping for Joy
   YO 1127 A
  • Yellow Mint
   YO 1106 A
  • Campus Green
   BGG 1729 A
  • Party Time
   YO 1225 A
  • Exciting Orange
   AC 2068 A
  • Deep Safron
   AC 2051 A
  • Bronze Trophy
   AC 2125 A
  • Swinging Palms
   AC 2126 A
  • Jester Yellow
   AC 2050 A
  • Heart of Gold
   YO 1092 A
  • Lucky Charm
   YO 1135 D
  • Nude Shades
   YO 1251 P
  • Yellow Helmet
   YO 1133 T
  • Sparkling Yellow
   YO 1094 P
  • Zen Yellow
   YO 1101 P
  • Daylights
   YO 1201 P
  • Delicate Peach
   YO 1243 P
  • Lemon Yellow
   YO 1090 P
  • Yellow Joy
   YO 1102 P
  • Lilac Lining
   PB 1502 P

Products you may like

There are no products matching the selection.

Our Colour Cards