colour idea - bedroom

BEDROOM

ห้องนอนเป็นห้องที่สำคัญ เพราะช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนส่วนใหญ่เราเลือกห้องนอน เป็นห้องหลัก ดังนั้นห้องนอนที่ดีและห้องนอนที่เป็นลักษณะต้องห้ามจึงเป็นเรื่องควรรู้ ในการตกแต่งบ้านนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงรองจากดีไซน์ของตัวบ้านแล้ว เห็นจะไม่พ้นเรื่อง ของสีบ้าน เพราะสีเป็นสิ่งที่กำหนดอารมณ์ของห้องแต่ละห้องได้เป็นอย่างดี แต่นอกจาก ความสวยงามของสีแล้ว เราควรคำนึงถึงเรื่องสีที่ถูกโฉลกกับตัวเองด้วยเหมือนกัน และ สียังเป็นตัวแทนของชีวิตส่วนตัวในทุกๆด้านความรัก ความสัมพันธ์ชีวิตรัก สุขภาพ ความสุข และความมั่นคงทางอารมณ์อีกด้วย