colour idea - dining room

DINING ROOM

ช่วงเวลาในการรับประทานอาหารนับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในบ้านมารวมตัว พูดคุยกัน ดังนั้นเฉดสีที่ควรใช้สำหรับห้องรับประทานอาหารจึงควรใช้เฉดสีที่ร่าเริง และสนุกสนาน เช่น เฉดสีเหลืองอ่อนๆ หรือครีมอ่อนๆ เพราะนอกจากเฉดสีเหลืองจะช่วยให้บรรยากาศของห้องมีความร่าเริงแล้ว ยังจะช่วยสร้างความสดชื่นให้กับทุกคนในขณะรับประทานอาหารได้อีกด้วย

ช่วงเวลาในการรับประทานอาหารนับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในบ้านมารวมตัว พูดคุยกัน ดังนั้นเฉดสีที่ควรใช้สำหรับห้องรับประทานอาหารจึงควรใช้เฉดสีที่ร่าเริง และสนุกสนาน เช่น เฉดสีเหลืองอ่อนๆ หรือครีมอ่อนๆ เพราะนอกจากเฉดสีเหลืองจะช่วยให้บรรยากาศของห้องมีความร่าเริงแล้ว ยังจะช่วยสร้างความสดชื่นให้กับทุกคนในขณะรับประทานอาหารได้อีกด้วย