Colour idea - EXTERIOR

EXTERIOR

การเลือกเฉดสีให้บ้านเพื่อสวยตรงใจเจ้าของบ้านนั้น ข้อควรคำนึงอย่างแรกของเจ้าของบ้านคือ ให้เลือกเฉดสีตามความขอบของเราเป็นหลัก จากนั้นค่อยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นตรงตามความต้องการของเรา แต่หากเจ้าของบ้านยังไม่มีไอเดียเลือกเฉดสีให้บ้านก็ให้พิจารณาจากองค์ประกอบของตัวบ้านเพื่อเลือกเฉดสีให้เข้ากันได้กับบ้านมากที่สุด เช่น เฉดสีของหลังคา, เฉดสีของวัสดุตกแต่งต่างๆ