Colour idea - KITCHEN ROOM

KITCHEN ROOM

ห้องครัว หรือห้องรับประทานอาหาร เป็นห้องที่ต้องการการใช้สีเพื่อสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้อร่อยขึ้น หรือต้องการให้บรรยากาศในการทำอาหารสนุกขึ้น ดังนั้นเฉดสีในห้องครัว หรือห้องรับประทานอาหารจึงควรมีเฉดสีชัดเจน ดูแลง่าย และควรใช้ผลิตภัณฑ์สีที่สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย สำหรับในส่วนของเฉดสีเองนั้น เจ้าของบ้านสามารถเลือกสีได้กว้างกว่าห้องทั่วๆไป ภายในบ้าน คือสามารถใช้เฉดสีอ่อนหากเครื่องครัวมีสีเข้ม หรือใช้เฉดเข้มเพื่อสร้างความสนุกให้กับห้อง หรือใช้เฉดกลางๆ เพื่อให้สามารถเข้าได้กับเฟอร์นิเจอร์ครัวทั่วๆไป