colour idea - office

 OFFICE

ห้องทำงาน เป็นห้องที่ต้องการสมาธิ หลักเกณฑ์ในการเลือกเฉดสีให้ห้องทำงานแบบง่ายๆ คือให้ดูว่าลักษณะงานที่ทำนั้นเป็นแบบใด เช่น ถ้างานส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร เฉดสีที่เลือกให้กับห้องใช้ก็น่าจะเป็นเฉดสีกลาง เช่น เทา ขาว ครีมอ่อนๆ ซึ่งช่วยสร้างสมาธิให้กับผู้ใช้งาน หรือถ้าส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ก็ควรใช้สีทาผนังที่เป็นสีที่ช่วยสร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลาย และบรรเทาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตา เช่นสีเขียวอ่อนๆ หรือสีฟ้า เป็นต้น