Colour inspiration - vintage style

Vintage Style

เสน่ห์ของ vintage คือความอ่อนหวาน ความพริ้วไหวของลายเส้น ความโค้งมน และการใช้วัสดุและสีที่เป็นธรรมชาติ เป็นสไตล์ที่สามารถ สอดแทรกอยู่ในทุกๆที่ ในเมื่อเป็นของเก่า หายากแถมยังมีราคาสูง จึงมีการสร้างหรือผลิตเพื่อตอบสนองกระแสความนิยม ย้อนยุคเพื่อดูดความสนใจ ด้วยคอนเซป ..แปลกตา.. สวยงามให้ยุคสังคมโฟโต้แชริ่ง ต้องถ่ายรูปและเป็นการสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียต่างๆ...

1020x0_1385287431.jpg