สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา

swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1
swiper-modal-1

swiper-modal-2
swiper-modal-2
swiper-modal-2
swiper-modal-2
swiper-modal-2
swiper-modal-2
swiper-modal-2
swiper-modal-2

ด้านการศึกษา

Asia Young Designer Awards (AYDA)

Image

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มนิปปอนเพนต์ทั่วเอเชีย 16 ประเทศได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards ซึ่งจัดการประกวดอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 14 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านหัวข้อการประกวด เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ขบคิด และแสดงความเห็นในการนำเสนอทางออกหรือความเป็นไปได้ที่จะใช้ใหม่ๆ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังในการสร้างสิ่งแวดล้อม (Built Environment) ที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านผลงาน แบ่งปันไอเดียแรงบันดาลใจ เป็นกิ่งก้านทางความคิดที่ต่อยอดต่อไป

Image
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr

การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยสังคม

We Care We Share by Nippon Paint

นิปปอนเพนต์ได้จัดตั้งโครงการ We Care We Share by Nippon Paint โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 จุดเริ่มต้นของโครงการ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงนั้นทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนัก เพื่อต่อสู้กับการระบาด เราจึงได้ส่งมอบสีต้านไวรัสให้กับโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราส่งมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามอีกหลายที่ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คู่ค้าที่ประสบกับวิกฤตโควิด-19นี้ด้วย นอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมีอจากพลังจากสังคมและกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ส่งมอบสีเพื่อนำไปสร้างสรรค์บรรยากาศที่น่าอยู่ให้กับชุมชนต่างๆอีกด้วย

Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr
Image Csr