สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
Location Contact
Choose Your Own Type
Nippon Paint for Homeowners

Home renovation

Renovate old home to be a new one

Before renovating the home back to be beautiful, we have to solve the paint problem and fix the previous problem first. “Nippon Paint is ready to give advice and suggest solutions to all paint problems.”

Tips to fix house paint problems from Nippon Paint

“Nippon Paint can help solving every house paint problem.”
When knowing the occurring cause of the paint problem, the step-by-step solution is processed and the products that meet the needs are chosen for your home to always be beautiful.

How To Solve

Explore the colour you want.

“Because every shade has its own meaning,”
We have gathered all the colours for you to choose from in one place whether it is a warm colour or a cool colour. You can easily find tones just click the link below.

Find inspiration
with home decorating ideas from Nippon Paint

“Home” is a place where we are comfortable and expresses who we are the most. Let's have a look at the ideas and find out how to decorate your own-style home .

Projects Reference by Nippon Paint

Projects reliable to choose Nippon Paint are confident in quality standards from Japan.

Big C Food Place Tha It

Big C Food Place Tha It

 Use Nippon Paint Hybrid Shield both inside and outside the building.

Ideo Mobi Sukhumvit East Point Condo

Ideo Mobi Sukhumvit East Point Condo

Use water-based paint to paint the building for outside – inside Wood and steel paint

Britannia Bangna Suvarnabhumi (Km.26)

Britannia Bangna Suvarnabhumi (Km.26)

Use water-based paint to paint the building both outside and inside in wood and steel paint.

Samyan Mitrtown

Samyan Mitrtown

Use Nippon Paint Momento Loft, interior paint (in the hallway and columns)