สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
Location Contact
Choose Your Own Type
Nippon Paint for Homeowners

New home

Redecorate your home in your style.

Decorate your home to match your lifestyle through a variety of colours of Nippon Paint that will help reflecting your identity as you desire.

Find inspiration
with home decorating ideas from Nippon Paint

“Home” is a place where we are comfortable and expresses who we are the most. Let's have a look at the ideas and find out how to decorate your own-style home .

Explore the colour you want.

“Because every shade has its own meaning,”
We have gathered all the colours for you to choose from in one place whether it is a warm colour or a cool colour. You can easily find tones just click the link below.

Projects Reference by Nippon Paint

Projects reliable to choose Nippon Paint are confident in quality standards from Japan.

Big C Food Place Tha It

Big C Food Place Tha It

 Use Nippon Paint Hybrid Shield both inside and outside the building.

Ideo Mobi Sukhumvit East Point Condo

Ideo Mobi Sukhumvit East Point Condo

Use water-based paint to paint the building for outside – inside Wood and steel paint

Britannia Bangna Suvarnabhumi (Km.26)

Britannia Bangna Suvarnabhumi (Km.26)

Use water-based paint to paint the building both outside and inside in wood and steel paint.

Samyan Mitrtown

Samyan Mitrtown

Use Nippon Paint Momento Loft, interior paint (in the hallway and columns)