สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
Location Contact
Choose Your Own Type
Nippon Paint for design and construction experts

Project Owners

Nippon Paint, the true leader in colours.

We are ready to provide services in colour paint related to design work, decoration work to meet different types of work. We also give consultation to small and large entrepreneurs to make creative work to have quality as you want.

Tips to fix house paint problems from Nippon Paint

“Nippon Paint can help solving every house paint problem.”
When knowing the occurring cause of the paint problem, the step-by-step solution is processed and the products that meet the needs are chosen for your home to always be beautiful.

How To Solve

Projects Reference by Nippon Paint

Projects reliable to choose Nippon Paint are confident in quality standards from Japan.

Ideo Mobi Sukhumvit East Point Condo

Ideo Mobi Sukhumvit East Point Condo

Use water-based paint to paint the building for outside – inside Wood and steel paint

Britannia Bangna Suvarnabhumi (Km.26)

Britannia Bangna Suvarnabhumi (Km.26)

Use water-based paint to paint the building both outside and inside in wood and steel paint.

Big C Food Place Tha It

Big C Food Place Tha It

 Use Nippon Paint Hybrid Shield both inside and outside the building.

Samyan Mitrtown

Samyan Mitrtown

Use Nippon Paint Momento Loft, interior paint (in the hallway and columns)

Explore the colour you want.

“Because every shade has its own meaning,”
We have gathered all the colours for you to choose from in one place whether it is a warm colour or a cool colour. You can easily find tones just click the link below.