Asia’s No.1 Paint Brand

ต้องการให้เราช่วย?
ตัวกรองสินค้า
แนะนำสินค้า

นิปปอนเพนต์ ประกาศ 2 นักออกแบบรุ่นใหม่สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Asia Young Designer Award 2018

นายวัชระ ศิริฤทธิชัย (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมแสดงความยินดีกับสองผู้ชนะ Gold Award จากโครงการ Asia Young Designer Award 2018

นับเป็นการเฟ้นหาที่เข้มข้นอยู่ไม่น้อย สำหรับโครงการ Asia Young Designer Award 2018 โดย บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ล่าสุดประกาศ 2 ผู้ชนะเลิศ Gold Award จากสาขาสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายใน เป็นที่เรียบร้อย รับรางวัล MacBook Pro เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเดินทางไปเข้าร่วม Asia Young Designer Summit กับผู้ชนะเลิศอีก 14 ประเทศทั่วเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ ยิ่งกว่านั้น ผู้ชนะเลิศสูงสุดระดับเอเชียจะได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าเรียนคอร์สฤดูร้อน 6 สัปดาห์ฟรีที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สาขาการออกแบบ (Harvard University Graduate School of Design หรือ Harvard GSD) อีกด้วย

สำหรับโครงการในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “FORWARD, Challenging Design Boundaries” มุ่งให้ความสำคัญถึงสถานการณ์ที่ย่านวัฒนธรรมต้องเผชิญกับการพัฒนา เกิดการเคลื่อนเข้ามาแทนที่ของกลุ่มคนกลุ่มใหม่ในชุมชน
นักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องออกแบบไอเดียที่นำเสนอความคิดในการสร้างพื้นที่สำหรับชุมชน สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา การมองเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นย่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Asia Young Designer Award มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนวงการออกแบบของประเทศให้ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มมากขึ้นรวมกว่า 1,300 ผลงาน สะท้อนถึงเสียงตอบรับที่มีต่อโครงการฯ อย่างกว้างขวางจากนักออกแบบรุ่นใหม่ ด้านผลงานที่ส่งเข้ามาในปีนี้นั้นต่างก็มีความโดดเด่น สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบที่ผสมผสานระหว่างการพัฒนาและอัตลักษณ์ความเป็นย่านได้อย่างน่าสนใจ นิปปอนเพนต์ เชื่อว่า นักออกแบบที่ชนะการประกวดทั้งสองจะสนุกกับกิจกรรมที่สิงคโปร์เพื่อนำเสนอไอเดียในงานออกแบบ ร่วมกับเพื่อนๆ นักออกแบบรุ่นเดียวกันจากประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย และหวังว่าหลังจากนั้นพวกเขาจะมีโอกาสไปเข้าคอร์สฤดูร้อนด้านการออกแบบชนิดเข้มข้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สาขาการออกแบบ ในฐานะผู้ชนะระดับเอเชียต่อไป”

ผู้ชนะเลิศจากการประกวด Asia Young Designer Award 2018 สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายเรืองวิทย์ วีระพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ผลงาน Bang Keao Wave Brace ส่วนผู้ชนะเลิศ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ได้แก่ นางสาวเจนจิรา เทียบเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงาน Salt Sustainable Farm

นายเรืองวิทย์ วีระพงษ์ ผู้ชนะ Gold Winner สาขาสถาปัตยกรรม เจ้าของผลงาน Bang Keao Wave Brace กล่าวว่า “ผลงาน Bang Keao Wave Brace หรือ แนวกันคลื่นบางแก้ว ที่บริเวณอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะแก้ไขปัญหาชุมชนควบคู่ไปกับปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ด้านปัญหาคลื่นชายฝั่ง จึงนำเอาปัญหานี้มาตั้งเป็นโจทย์ประยุกต์กับสิ่งที่ชุมชนมีและการออกแบบที่ทันสมัย เกิดเป็นการออกแบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พัฒนาแนวกันคลื่นไม้ไผ่ที่ชาวบ้านสร้างไว้เพื่อลดแรงกระทบจากแนวคลื่นอยู่แล้ว ให้มีความสวยงาม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าไปพัฒนานี้จะช่วยรักษาระบบนิเวศ สร้างพันธุ์พืช พันธุ์ปลาที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งรวมตัวของคนในชุมชนได้ต่อไป โดยการออกแบบและการพัฒนาในครั้งนี้หวังว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี เป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้านนางสาวเจนจิรา เทียบเพชร ผู้ชนะ Gold Winner สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน เจ้าของผลงาน Salt Sustainable Farm กล่าวว่า “Salt Sustainable Farm หรือ นาเกลือเพื่อความยั่งยืน ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เกิดจากการมองเห็นปัญหานาเกลือซึ่งเป็นหนึ่งอาชีพที่สำคัญในประเทศไทยที่ทุกคนมองข้ามไป จึงต้องการพัฒนาพื้นที่นี้ให้คนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถทำรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ ปัจจุบัน ปัญหาการทำนาเกลือนั้นมีมากมาย เช่น ความชื้น ขนาดเม็ดเกลือ และการปนเปื้อนของหน้าดิน งานออกแบบชิ้นนี้ มีดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำภูมิปัญญาและพื้นที่ที่ชุมชนมีอยู่มาพัฒนา เพิ่มการใช้งาน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะแก่การทำนาเกลือมากยิ่งขึ้น เพิ่มพื้นที่สำหรับชุมชนในการทำอาชีพอื่นตลอดปี พร้อมสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้มาเยี่ยมชม ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ตลอดปี สร้างความยั่งยืนและความสมดุลให้แก่การดำเนินชีวิตของพวกเขาได้ต่อไป”

หลังจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2562 ผู้ชนะ Gold Award ทั้งสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบภายในจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วม Asia Young Designer Summit เพื่อแข่งขัน นำเสนอไอเดีย และเข้าร่วมเวิร์กชอปร่วมกับนักออกแบบผู้ชนะไฟแรงจากอีก 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับดีไซเนอร์ระดับนานาชาติมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นผู้ชนะระดับเอเชียจะมีโอกาสเข้าร่วมคอร์สการออกแบบชนิดเข้มข้น ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในโปรแกรม AYDA / Harvard Design Discovery Summer Programme โดยพวกเขาจะได้ศึกษาการทำงานจริงในสตูดิโอออกแบบ เข้าคลาสเรียนร่วมกับนักศึกษาฮาร์วาร์ดในวิชาต่างๆ ทำเวิร์กชอป และร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานานกว่า 6 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้งสองโปรแกรมจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าและหาได้ยาก เพื่อนำกลับมาต่อยอดในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป