Asia’s No.1 Paint Brand

ต้องการให้เราช่วย?
ตัวกรองสินค้า
แนะนำสินค้า

นิปปอนเพนต์คว้ารางวัล Thailand Green Label Award

ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ, มีนาคม2558–บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดนำโดยนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์(ขวา)ผู้จัดการทั่วไปเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ“Thailand Green Label Award”ประเภทผลิตภัณฑ์สีเพื่อการก่อสร้าง*จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว(ซ้าย)ราชบัณฑิต สมาชิกสภานิติบัญญัติและประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว การเข้าร่วมโครงการฉลากสีเขียวอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจของนิปปอนเพนต์ ภายใต้แนวคิด “เติบโตสีเขียว” ที่มุ่งเน้นดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ผู้จัดการทั่วไป บริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานิปปอนเพนต์ได้สั่งสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญ และสามารถพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ให้เป็นสีที่ปราศจากกลิ่นฉุน สารตะกั่ว และปรอท เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ เรายังมีการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิต เทคโนโลยี การบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงการดูแล สภาพแวดล้อมโดยรอบที่โรงงานเราตั้งอยู่ ให้มีการจัดการที่ดี ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับนโยบายด้าน “การเติบโตสีเขียว” ของบริษัทฯ”

สำหรับรางวัล “Thailand Green Label Award”จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม ได้เริ่มดำเนินงานโครงการฉลากสีเขียวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2537 ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) คือฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด เครื่องหมายฉลากเขียวเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์(รูปเด็กหน้ายิ้ม) สัตว์(รูปนก) สิ่งแวดล้อม(ต้นไม้) และโลก การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้เท่ากับช่วยให้ลูกหลานของเราอาศัยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขตลอดไป

*รายชื่อผลิตภัณฑ์นิปปอนเพนต์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ประกอบด้วย

สีทาภายใน ได้แก่ Nippon AirCare สีขาว, Nippon Super Serve Interior, Nippon Vinilex Interior, Nippon Vinilex Acrylic Interior, Nippon Extra-v Interior, Nippon Super Junior Interior, Nippon Health Care Matt,

สีทาภายนอกได้แก่ Nippon Vinilex Acrylic Exterior, Nippon Super Servce Exterior, Nippon Extra-v Exterior, Nippon Super Junior Exterior, Nippon Colourshield Plus SG, Nippon Colourshield Plus Sheen, Nippon Vinilex Hybridshield SG, Nippon 3-in-1 Durafresh, Nippon 3-in-1, Vinilex Hybrid Care SG, Nippon Health Care SG, Nippon Neoshield Matt, , Nippon Neoshield Semigloss, , Nippon Tripleshield Sheen, Nippon Tripleshield SG

สีรองพื้น ได้แก่ Nippon Vinilex H-90 Wall Sealer, Nippon Vinilex Acrylic H-90, Nippon Protect Premium Wall Sealer, Nippon Expresskote Sealer

สีทาฝ้า ได้แก่ Nippon Neoshield Ceiling Paint,

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอนวัช ลิมป์ชิณพงษ์ โทร 02-462-5299 ต่อ 167

ฮิลล์แอนด์นอลตัน สแตรทีจีส์ ประเทศไทย

คุณชฎาจิตต์พลทรัพย์พาณิชย์ หรือคุณศุภลักษณ์ภูวนกุลชัยโทร 02-627-3501 ต่อ225หรือ218