สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา

Nippon Paint Trend Beyond Colours 2018-2019

save_favorites_black saved_favorites

Nippon Paint Trend Beyond Colours 2018-2019

save_favorites_black saved_favorites

Essentially, identifying emerging trend colours is key in capturing the rising opportunities in the marketplace and most importantly, in driving colour innovation. In creating market-leading trend colours that will and can redefine consumer’s discernment, it is important to understand the various influences that drive consumer preference, especially in Asia. 

As Asia’s leading total coatings solution provider, Nippon Paint has taken on the leadership role in developing the Trending Asian Colour Palettes – a truly Asian Colour Palettes made by Asian Professionals.