Asia’s No.1 Paint Brand

ต้องการให้เราช่วย?
ตัวกรองสินค้า
แนะนำสินค้า

นิปปอนเพนต์ โกลด์เพนต์ NIPPON Gold Paint

นิปปอนเพนต์ โกลด์เพนต์ (Nippon Gold Paint) นวัตกรรมสีทองสูตรพิเศษ สะท้อนความงาม ทนทานสูง

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ :วัดสุขุมาราม จังหวัดพิจิตร
หนึ่งในองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไว้วางใจ เลือกใช้เทคโนโลยีสีทองคุณภาพสูง และทนทานที่สุดจากนิปปอนเพนต์ ด้วยขนาดความยาวตั้งแต่ยอดพระเกศจรดพระบาทนั้น ยาวกว่า 50 เมตร และสูงถึง 7 วา โดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ โดยใช้งบประมานในการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย จึงต้องการความทนทานของสีเป็นพิเศษ ทางวัดสุขุมารามจึงเลือกใช้นวัตกรรมสีทอง Gold Paint System ที่มีคุณภาพ สวยงาม และทนทานสูงเป็นพิเศษ สามารถปกป้องพื้นผิวขององค์พระได้ยาวนานกว่า 20 ปี

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ถ.ราชดำเนิน
สร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้างอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดาราม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ และอยู่ในบริเวณ ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลาง เจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น ปัจจุบัน เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้

พระมหาเจดีย์ชัยชนะศึก และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตั้งอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย บนยอดเขาสูง 1,750 ฟุต สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในพระปรีชาสามารถของพระองค์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ให้รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงคุณอนันต์แก่ประเทศชาติ โดยพระมหาเจดีย์มีขนาดฐาน กว้าง 29 เมตร ยาว 29 เมตร สูง 3.9 เมตร สีทองของเจดีย์ยังคงทนทานกว่า 10 ปี

พระพุทธทสะปรมัตถ์ 11 หรือ พระเจ้าอินทร์สาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
พระพุทธทสะปรมัตถ์ 11 ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร ตั้งอยู่ที่วัดมงคลธรรมกายาราม ขนาดความสูงองค์พระ 10 เมตร หน้าตักกว้าง 7 เมตร ซึ่งเป็นพระหวายสานที่มีขนาดใหญ่ทีสุดในเอเชีย โดยฝีมือนายองค์ แสงคำ สล่าช่างฝีมือในท้องถิ่น ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี 6 เดือน 14 วัน โดยใช้สีทองนิปปอนเพนต์บนองค์จีวรพระ

อุปกรณ์ประกอบฉากภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
อุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น พระที่นั่งและอุปกรณ์ต่างๆ ในพระราชวัง ใช้สีทองอร่ามจากสีโกลด์เพนต์

พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
มีความสูงถึง 15 เมตร มีพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ประดิษฐานภายในองค์พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์