นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ ไม่มีกลิ่นและสารพิษ ทาแล้วเข้าอยู่ได้ทันที

AirCare

นิปปอนเพนต์ แอร์ แคร์
NIPPON PAINT Air Care
อากาศบริสุทธิ์ด้วยนวัตกรรมสีดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์

สีนิปปอนเพนต์ แอร์ แคร์ สีน้ำระดับพรีเมี่ยม เป็นสีน้ำอะคริลิค 100% สำหรับทาภายใน เป็นสีที่ช่วยดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์  พร้อมฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ สร้างสิ่งแวดล้อมภายบ้านและอาคารให้มีสุขลักษณะที่ดีและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด แอคทีฟ คาร์บอนเทคโนโลยี ทำให้อากาศสะอาดและสดชื่นขึ้น สารระเหยต่ำ

ปริมาณการใช้สี  ขนาด 5 ลิตร ทาได้ 25-30 ตร.ม. (2 เที่ยว)

สีทาภายในนิปปอนแอร์แคร์ สีไม่มีกลิ่น ปราศจากสารพิษ ทาแล้วเข้าอยู่ได้ทันที

นิปปอนเพนต์ได้สนับสนุนสีทาภายในแอร์แคร์ สำหรับชั้นผู้ป่วยเด็ก รพ มหาราช นครเชียงใหม่ 

nippon aircare
AirCare