สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา

คำนวณปริมาณการใช้สี

โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณสีทาบ้าน สำหรับสีทาภายใน และสีทาภายนอก
สำหรับลูกค้านิปปอนเพนต์เพื่อใช้วางแผนปริมาณสีที่ใช้ในการทาสีบ้านที่เหมาะสมและคุ้มค่า
โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเองอีกต่อไป

ป้อนข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการเพื่อคำนวณปริมาณการใช้สี

ป้อนข้อมูลพื้นที่ผนังภายนอก

ผนังด้านที่ 1

ความกว้างของผนังบ้าน (เมตร)

ความสูงของผนังบ้าน (เมตร)

พื้นที่ทาผนังด้านที่ 1

0

ตารางเมตร

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ
plus-button

รั้ว

ความกว้างของรั้ว (เมตร)

ความสูงของรั้ว (เมตร)

จำนวนรั้ว

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ

พื้นที่ทารั้ว

0

ตารางเมตร

หมายเหตุ: สีทาภายนอก ใช้การคำนวณทีละผนัง เนื่องจากภายนอกบ้านมักมีพื้นที่ผนังแต่ละด้านไม่เท่ากัน
หากมีผนังด้านที่ไม่เท่าจำนวนมากกว่า 4 ด้าน ให้คำนวณโดยสูตร (กว้าง x สูง) เพิ่มเข้าไป

พื้นที่ทาสีทั้งหมด

0

ตารางเมตร

ผลคำนวณปริมาณการใช้สี

พื้นที่ทาสีทั้งหมด 400 ตารางเมตร

พื้นที่ทาสี

ประเภท

ปริมาณสีที่ต้องใช้

ผนังบ้าน

(สีน้ำทาภายนอก)

1. สีรองพื้นปูน (ทา 1 รอบ)

2. สีทับหน้า (ทา 2 รอบ)

รั้ว

(สีน้ำทาภายนอก)

1. สีรองพื้นปูน (ทา 1 รอบ)

2. สีทับหน้า (ทา 2 รอบ)

พื้นที่สีทาภายนอก

พื้นที่ทาสี

ผนังบ้าน
(สีน้ำทาภายนอก)

ประเภทสี

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

ปริมาณสีที่ต้องใช้

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

ส่วนเพิ่มเติม

พื้นที่ทาสี

รั้ว
(สีน้ำทาภายนอก)

ประเภทสี

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

ปริมาณสีที่ต้องใช้

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

รวมทุกการบริการจากนิปปอนเพนต์

image

บริการช่างสีมืออาชีพ
Smart Painter

ดูเพิ่ม
image

เปลี่ยนใบเสร็จเป็นรางวัล
Nippon Paint Rewards

ดูเพิ่ม