สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายของนิปปอนเพนต์

Image Our Company

เป้าหมายของนิปปอนเพนต์

เพิ่มคุณภาพการใช้ชีวิตให้โลกของเราด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์และจินตนาการ การทำงานของเราคำนึงถึงชุมชนและลูกค้าเป็นสำคัญรวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าต่อผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

Image Our Company

วิสัยทัศน์ของเรา

Image Our Company
Image Our Company

วิสัยทัศน์ของเรา : สร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการเติบโตโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการเติบโตโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นิปปอนเพนต์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนของธุรกิจโดยมุ่งเน้นถึงคนเป็นสำคัญ (people-first) และสร้างโซลูชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรา ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเราใช้ความสามารถทางเทคนิคในสร้างความแตกต่างเพื่อบริการลูกค้าและชุมชน

คำสัญญาของเรา

Image Our Company

คำสัญญาของเรา : สรรค์สร้างนวัตกรรมด้วยใจเพื่อเราทุกคน

สรรค์สร้างนวัตกรรมด้วยใจเพื่อเราทุกคน

บริษัทของเราเข้าถึงง่ายและโปร่งใส นั่นคือหนึ่งในความภูมิใจของนิปปอนเพนต์ เราให้คุณค่าและรักษาสิ่งนี้ให้คงไว้อยู่เสมอ NIPSEA Group ยังมุ่งมั่นผลักดันให้ทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์อย่างดีที่สุด

Image Our Company

คุณค่าขององค์กร

ขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึก

ขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึก

แสวงหาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าด้วยการมีส่วนร่วมเชิงรุก การขับเคลื่อนของข้อมูลข้อมูลเชิงลึกที่ทรงคุณค่า

ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

เราเคารพ เชื่อถือ และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างพันธมิตรส่วนระยะยาว

รักในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

รักในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลูกค้าของเรา เป็นที่หนึ่งในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งหน้าสู่ความยอดเยี่ยม

มุ่งหน้าสู่ความยอดเยี่ยม

มุ่งมั่นสู่คุณภาพและความยอดเยี่ยม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด

เรื่องราวของโลโก้

Image Our Company

เรื่องราวของโลโก้

แม้ว่าโลโก้ของเราจะผ่านการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งในหลายช่วงปี แต่ก็ยังคงสะท้อนปรัชญาดั้งเดิมขององค์กรอยู่เสมอ ซึ่งก็คือ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยโจทย์ความต้องการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ตัว ‘n’ สีแดงซึ่งอยู่ใจกลางสัญลักษณ์จึงสื่อถึงความใส่ใจที่เรามีให้ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย ส่วนพื้นหลังสีน้ำเงินสื่อถึงโลกอันเต็มไปด้วยโอกาสนั่นเอง

Image Our Company

สโลแกนของเรา

Image Our Company
Image Our Company

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานิปปอนเพนต์ ได้นำเสนอโซลูชันเคลือบผิวคุณภาพสูงให้กับเจ้าของบ้านและคู่ค้า เรารับฟังลูกค้าและผลักดันให้พนักงานของเรามีความเข้าใจตลาด อุตสาหกรรม และผู้บริโภคที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

NIPSEA Group เป็นผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกที่สร้างธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผ่านการเติบโตที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยแรงบันดาลใจจากความต้องการของกลุ่มคนที่เราให้บริการ เราจึงต้องมุ่งมั่นรวบรวมและพัฒนาจุดแข็งของเราเพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้วยหัวใจและผู้คนซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา

ที่นิปปอนเพนต์ คุณคือแรงบันดาลใจของเรา