สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา

คำนวณปริมาณการใช้สี

ป้อนข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการเพื่อคำนวณปริมาณการใช้สี

ป้อนข้อมูลพื้นที่ห้อง

ผนังห้องภายใน

A ความกว้างของห้อง (เมตร)

B ความยาวของห้อง (เมตร)

C ความสูงของห้อง (เมตร)

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ

พื้นที่ผนัง

0

ตารางเมตร

ประตู

D ความกว้างของประตู (เมตร)

E ความสูงของประตู (เมตร)

จำนวนประตู

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ

พื้นที่ประตู

0

ตารางเมตร

หน้าต่าง

F ความกว้างของหน้าต่าง (เมตร)

G ความสูงของหน้าต่าง (เมตร)

จำนวนหน้าต่าง

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ

พื้นที่หน้าต่าง

0

ตารางเมตร

ฝ้า

H ความกว้างของห้อง (เมตร)

I ความยาวของห้อง (เมตร)

พื้นที่ฝ้า

0

ตารางเมตร

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ

พื้นที่ทาสีทั้งหมด

0

ตารางเมตร

ผลคำนวณปริมาณการใช้สี

พื้นที่ทาสีทั้งหมด 400 ตารางเมตร

พื้นที่ทาสี

ประเภท

ปริมาณสีที่ต้องใช้

ผนังห้อง

(สีน้ำ)

1. สีรองพื้นปูน (ทา 1 รอบ)

2. สีทับหน้า (ทา 2 รอบ)

ฝ้า

(สีน้ำ)

1. สีรองพื้นปูน (ทา 1 รอบ)

2. สีทับหน้า (ทา 2 รอบ)

พื้นที่สีทาภายใน

พื้นที่ทาสี

ผนังห้อง
(สีน้ำทาภายใน)

ประเภทสี

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

ปริมาณสีที่ต้องใช้

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

ส่วนเพิ่มเติม

พื้นที่ทาสี

ฝ้า
(สีน้ำทาภายใน)

ประเภทสี

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

ปริมาณสีที่ต้องใช้

1. สีรองพื้นปูน
(ทา 1 รอบ)
2. สีทับหน้า
(ทา 2 รอบ)

หมายเหตุ

*พื้นที่การใช้งานนี้เป็นข้อมูลจากการคำนวณทางทฤษฎีเท่านั้น ปริมาณการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับวิธีการทำงาน สภาพพื้นผิว สภาพหน้างาน ความหนาในการเคลือบสี และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

รวมทุกการบริการจากนิปปอนเพนต์

image

บริการช่างสีมืออาชีพ
Smart Painter

ดูเพิ่ม
image

เปลี่ยนใบเสร็จเป็นรางวัล
Nippon Paint Rewards

ดูเพิ่ม