สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา

Nippon Paint Trend Beyond Colours 2016-2017

save_favorites_black saved_favorites

Nippon Paint Trend Beyond Colours 2016-2017

save_favorites_black saved_favorites

Change is inevitable. Being within the paint and colour industry throughout the years, you notice that when culture changes, new trends arise, and with this, people change and adapt themselves to such a new style of life. This is so subtle, yet it is a huge development in our society; hence, it is granted that lifestyle patterns and taste
consistently evolve too.

With this evolution, colours and palettes will also make a move – here’s where the inspiration of Trend Beyond Colours come to life, offering a compilation of major colour trends that will influence living spaces and marketplaces in 2016/2017. The new colour trends were recently revealed at the Asia Pacific Chromazone Color Forecasting workshop, a collaboration between Nippon Paint and the Colour Marketing Group. In this event, a series
of wonderful Asian color palettes by Asian Professionals were presented.