สอบถามผลิตภัณฑ์
และบริการได้แล้ววันนี้
บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Copied!

ยกเลิกการติดตามข่าวสาร

ยืนยัน Loading...
Update
Our Locations
ค้นหาร้านค้า ติดต่อเรา

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

แนวคิดเพื่อการเติบโต

Image Our Company

แนวคิดเพื่อการเติบโต

ค่านิยมหลักขององค์กรที่มุ่งหน้าสู่การเติบโต (LFG) คือสิ่งที่ขับเคลื่อน NIPSEA Group ซึ่งเป็นค่านิยมเหล่านี้คือหัวใจของสิ่งที่เราทำ และเป็นรากฐานของสิ่งที่เราเชื่อ ซึ่งก็คือการเติบโตที่ยั่งยืนมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้อง

ด้วยค่านิยมหลักขององค์กรนี้จึงเป็นสูตรแห่งชัยชนะ เมื่อมีเป้าหมายร่วมกันในรับรองความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่โซลูชัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Image Our Company

ค่านิยมหลักขององค์กร

ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า

ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า

เราคือกลุ่มคนที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในการหาวิธีเพิ่มความสามารถในการผลิต ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง

เปิดกว้างและเต็มใจยอมรับ

เปิดกว้างและเต็มใจยอมรับ

เราเปิดกว้างและรับฟังลูกค้าเสมอ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเรียนรู้ที่จะให้บริการที่ดีกว่าเดิม

นวัตกรรม

นวัตกรรม

เรามีความสนใจใคร่รู้ และแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ด้วยการตั้งคำถามกับวิถีเดิม ๆ และ สนับสนุนไอเดียใหม่ ๆ ทั้งสำหรับลูกค้า และองค์กรของเราเอง

ความร่วมมือร่วมใจ

ความร่วมมือร่วมใจ

เราเคารพ ไว้วางใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเปิดรับการแบ่งปันวิธีการทำงานที่ มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศ

ไม่ว่ามาตรฐานทั่วไปจะเป็นอย่างไร แต่เราทำได้มากกว่านั้น ความคาดหวังจะสูงขนาดไหน เราจะทุ่มเท ทำให้ดียิ่งกว่านั้น เพราะคุณภาพและความน่าเชื่อถือคือหัวใจในการ ทำงานของเรา